Eco-green Cornstarch BBQ Box ภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

รายการเลขที่: Foodcontainer10003
กล่องบาร์บีคิวแป้งข้าวโพดสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเองภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, โลโก้ที่กำหนดเอง, ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
คำอธิบาย
สอบถาม
ถามหาเรา
จดหมายข่าว