กล่องบรรจุอาหารชานอ้อยแบบฝาพับที่ย่อยสลายได้

รายการเลขที่: Foodcontainer10005
กล่องใส่อาหารแบบฝาพับที่ย่อยสลายได้ของอ้อยที่ย่อยสลายได้เอง, โลโก้ที่กำหนดเอง, ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
คำอธิบาย
สอบถาม
ถามหาเรา
จดหมายข่าว