ภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้แล้วทิ้งที่ย่อยสลายได้ 650 มล. ชานอ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการเลขที่: Foodcontainer10007
ถังบรรจุอาหารแบบใช้แล้วทิ้งที่ย่อยสลายได้เอง 650 มล. ชานอ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลโก้ที่กำหนดเอง ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
คำอธิบาย

สอบถาม

ทบทวน

1/3
X
ถามหาเรา
จดหมายข่าว